Instytut doświadczania

Felicia Carroll, 2017, Warsztaty

Zdjęcie zabawek uchwycone podczas warsztatu z Felicią Carroll w Warszawie w 2016 roku