Instytut doświadczania

Rekomendowani Coachowie

LESZNOI Hanna Sobkowska
www.synchronia.com.pl, 00 48 669 89 02 71
WARSZAWA I Małgorzata Baranowska
parampal@wp.pl, 00 48 695 303 703

II Anna Czarnecka
anna.czarnecka@inner-garden.pl, 00 48 606477853

III Ludmiła Kosińska
milkakosinska@yahoo.com, 00 48 697 602 776

IV Małgorzata Lachs
www.instytutdoswiadczania.pl, 00 48 500 223 687

V Małgorzata Partyka
mppartyka@gmail.com, 00 48 697 319 218

VI Agnieszka Piwko
aga.piwko@wp.pl, 00 48 513 14 84 83

VII Tomasz Wrzesiewski
tomasz.wrzesiewski@gmail.com, 00 48 515 072 161

VIII Zofia Zimnoch
zimnoch.zofia@gmail.com, 00 48 606 206 588
POZNAŃI Marta Kołacińska
www.psychoterapia-poprostu.pl, 00 48 505 480 464