Instytut doświadczania

Rozmowy

Ruella Frank, Małgorzata Lachs, Anna Sapounaki po warsztacie Felcia Carroll , Alena Vavrova, Małgorzata Lachs po warsztacie Gestalt Play Therapy, Praga, 2015 Melanie Salmon, Małgorzata Lachs, Agnieszka Piwko podczas warsztatu QEC, Warszawa, 2014