Instytut doświadczania

Melanie Salmon, Szkolenia

Uczestnicy podczas szkolenia w RPA