Instytut doświadczania

Cennik

Koszty projektu zależą od zakresu zadań oraz liczby osób badanych.

Osobno wyceniany jest:
1. Profil stanowiskowy:

  • Opis pełny z wywiadem
  • Opis skrócony na podstawie ankiety 

2. Audyt kompetencji
3. Feedback

Zazwyczaj sesje badania kompetencji prowadzi 2-3 obserwatorów (asesorów), zaś trwają one 1-2 dni (w zależności od liczby badanych kompetencji). Grupa badanych pracowników liczy 6-10 osób.

Możliwość sesji indywidualnych.

Szczegółowa oferta przygotowywana jest po zbadaniu aktualnych potrzeb klienta.