Instytut doświadczania

Przykłady Raportów

Raport indywidualny jest dostosowywany do aktualnych potrzeb występujących w organizacji.
Może być on wynikiem procesu rekrutacyjnego AC, bądź potrzeb szkoleniowych, awansu w ramach zmian na poszczególnych stanowiskach czy też reorganizacji struktury firmy.

W Raporcie Indywidualnym opisywane są zazwyczaj:

  • stopień rozwoju danej kompetencji
  • opis zachowań w ramach danej kompetencji
  • zestawienie talentów i obszarów rozwojowych pracownika
  • rekomendacje co do pełnionych funkcji, sposobów rozwijania pracownika 

Poniżej znajdują się dwa przykładowe raporty.

Raport Zbiorczy zestawia wyniki całej grupy badanych pracowników lub grup pracowników wyróżnionych ze względu na funkcje; pozwala on na planowanie sposobu rozwijania kompetencji