Instytut doświadczania

Przykładowe Zadania

Audyt Kompetencji to zaprojektowane sesje badania kompetencji.

W ich trakcie pracownicy wykonują specjalnie dobrane zadania.
Pozwalają one na zaobserwowanie zachowań świadczących o posiadanych kompetencjach.

Zadania są specjalnie konstruowane pod konkretne kompetencje.
Ćwiczenia stosowane podczas sesji mają symulować sytuacje spotykane w pracy i wymagają od uczestników uzyskania takich wyników, jakie są wymagane w codziennej pracy.

Wybór zadań zależy wyłącznie od wyników analizy stanowiska pracy oraz od praktycznych możliwości.

Typowe techniki wchodzące w skład systemu ośrodków oceny obejmują:

  • wywiad
  • test in basket ( kosz pocztowy)
  • dyskusja grupowa
  • symulacja
  • techniki projekcyjne ( np. Test Zadań Niedokończonych)
  • różnorodne testy psychologiczne
  • analiza przypadku ( case study)
  • życiorys
  • przemówienie na określony temat
  • samoopis oparty na metodzie Q-sort

Poniżej znajdują się dwa rodzaje przykładowych zadań.

 

Zadanie_grupowe.pdf - (252.04 kB)